Kungsgårdsskolan F-6

Kungsgårdsskolan i Säter

Kungsgårdsskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Skolan har cirka 440 elever.

Skolan ligger vackert belägen mitt i centrala Säter. Till skolområdet hör Prästgärdet där förskoleklasserna är belägna.

Lärare? Välkommen till Kungsgårdsskolan i Säter

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade elever, vårdnadshavare och kollegor. Skolan och omgivningen ger våra elever goda förutsättningar för fysiska aktiviteter. Som biträdande rektor hos oss Kommer du att ges stora möjligheters att bidra till en framgångsrik skola med eleven i fokus. Kungsgårdsskolan är i en spännande utvecklingsprocess, har samarbete tillsammans med Högskolan Dalarna och Science Center 2047.

På skolan möter du välutbildad personal med olika erfarenheter och kompetenser som tillsammans bildar arbetslag. Skolledning, elevhälsoteam och pedagoger arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Skolan satsar på kollegialt lärande i syfte att stärka och stötta varandra i uppdragen. Varje vecka träffas lärare i arbetslagen och samarbetar kring sitt uppdrag. Vi utvecklas, lär och får arbetsglädje!

Alla elever upplever trygghet och studiero i alla lärmiljöer

Alla elever upplever att de ingår i en gemenskap

Alla på vår skola arbetar för en inkluderande lärmiljö och en stark vi-känsla

Alla på vår skola respekterar varandra och förstår allas lika värde