Hur man blir en slipad förhandlare

Bli ett proffs på förhandling!

Att förhandla kan för många ingå i ens arbetsuppgifter, medan andra bara behöver göra det när det kommer till löneförhandlingar med chefen. Vissa älskar det, andra tycker att det är en pina, men det är något som alla har nytta av. Det är som är a och o för att lyckas är förberedelse.

Karriärguide | Lästid: 3 min 

Bli en slipad förhandlare

Precis som med det mesta kommer du att lyckas bättre om du sätter tydliga mål med vad du vill uppnå med förhandlingen och är förberedd, oavsett om det gäller en förhandling med chefen eller ett prisförslag hos en leverantör. Om man inte har några mål i början vet man heller inte vad man strävar mot. Det är därför alltid bra att sätta ett högt respektive lågt realistiskt mål eftersom allt däremellan är förhandlingsbart. Skulle det däremot ske att ny information uppkommer under resans gång kan du självklart ändra eller anpassa målet därefter.

Det första man bör göra är att göra en grundlig research om motparten och försöka få reda på så mycket som möjligt. Det kan vara alltifrån fakta om ett företag till lönepolicy. Det krävs att man funderar över vilken position man själv har under förhandlingen. Är det du eller motparten som vill nå en överenskommelse? Är det däremot motparten som har det största intresset att nå en överenskommelse så är det du som har övertaget.

De är viktigt att fundera ut starka argument till varför du ska få igenom dina krav. Tänk även ut vad motparten kan ha för invändningar till dessa argument och hur du ska bemöta de på bästa sätt. För som tidigare sagt, ju mer förberedd man är desto större fördel är det för dig.

Under själva förhandlingen är det viktigt att tänka på att inte stressa upp sig och tala lugnt och tydligt. Även kroppsspråket är en stor betydelse i det här fallet. Det gäller att få ett bra samtals klimat eftersom tanken är att man ska fortsätta göra affärer ihop.

Vänta med att ta viktiga beslut till slutet under förhandlingen. Det är viktigt att se helheten innan man bestämmer sig för något.

En lyckad förhandling är när båda parterna känner att de har vunnit något och är nöjda. Det är därför alltid bra att runda av med att summera vad man överenskommit och få det skriftligt.