Svårare att få jobb inom de flesta yrken

Så skriver du ett attraktivt CV

Tillgången av lediga jobb att minska inom de flesta yrkesområden. Det kommer därför att bli svårare att hitta rätt jobb då konkurrensen kommer att växa. Det blir allt färre med yrken som har brist på efterfrågad arbetskraft. Detta här man förutsett eftersom pensionsavgångarna ökar och det utbildas för få.

Jobbtillgången minskar inom många yrken i större delen av landet. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognoser visas det att möjligheten att hitta jobb håller på och försämras inom många yrken.

Antalet rekryteringar förväntas vara stora trots att arbetsmarknaden kommer att försvagas. Arbetsgivarna brukar i regel höja kraven på kandidaterna när tillgången är stor. Arbetsgivarna söker främst folk som är utbildade och erfarna vilket gör det svårare för nyexaminerade att få arbete.

Störst brist på arbetskraft

  • Civilingenjör, elektronik och teleteknik
  • Civilingenjörer, elkraft
  • Mjukvaru- och systemutvecklare
  • IT-arkitekter
  • Byggnadsplåtslagare
  • Civilingenjörer, bygg och anläggning
  • Läkare
  • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
  • Testare och testledare, IT
  • Operationssjuksköterskor
  • Förskollärare
  • Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
  • Civilingenjörer, maskin
  • Lastbilsmekaniker
  • Kockar
  • VVS-ingenjörer
  • Barnsjuksköterskor
  • Barnmorskor
  • Geriatriksjuksköterskor
  • Verktygsmakare

Störst tillgång på arbetskraft

   • Marknadsanalytiker och marknadsförare
   • Friskvårdskonsulent (friskvård)
   • Montörer, metall, gummi och plast
   • Språkvetare, översättare och tolkar
   • Montörer, el- och teleutrustning
   • Elevassistent
   • Truckförare
   • Köks- och restaurangbiträden
   • Administratör/sekreterare
   • Journalist
   • Undersköterskor
   • Parkarbetare
   • Personliga assistenter
   • Städare/lokalvårdare
   • Lagerarbetare
   • Försäljare, fackhandel
   • Informatörer
   • Försäljare, dagligvaruhandel
   • Fotograf
   • Barnskötare
   • Vårdbiträde
   • Matroser