Laholms kommun

Välkommen till barn- och ungdomsverksamheten i Laholm

Barn- och ungdomsverksamheten styrs av barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetens huvuduppgifter är den offentliga förskolan, skolan och fritidshemmen.

Förskolan har över 90 procent av alla kommunens barn mellan 1 och 5 år inskrivna i verksamheten, som består av 16 kommunala förskolor, sju enskilda förskolor och åtta familjedaghem. Läs mer om barn- och ungdomsverksamheten nedan

 

I våra 15 grundskolor går cirka 2 500 elever. Förskolorna och grundskolorna är uppdelade i tre geografiska områden; Veinge-, Våxtorp- och Lagaholmsspåret.
Vill du veta mer om Laholms barn- och ungdomsverksamhet?