Rättviks kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

0248-70 000​

VÄLKOMMEN TILL BARN-OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Vår vision är: ”Trygghet och trivsel, tydligt målinriktat lärande med ett gott pedagogiskt ledarskap i en kreativ miljö för våra barn och ungdomar.”

Vi söker kontinuerligt lärare och pedagoger.

Vår verksamhet

Vi ansvarar för kommunens samtliga verksamheter inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Vuxenutbildningen drivs i samarbete med Leksands kommun.

Inga privata aktörer

Inom Rättviks kommun finns det inte några privata aktörer som driver barnomsorg eller utbildningsverksamhet.

FÖRSKOLOR

Förskolorna är uppdelade i tre områden med tre rektorer.

GRUNDSKOLOR

Vi har åtta kommunala grundskolor, från små byskolor till skolor med alla stadier.

GYMNASIUM

Stiernhööksgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med tio gymnasieprogram.

ÖVRIGT

Våra övriga verksamheter innefattar bl.a. elevstöd och service samt musikskolan.

Källa: Rättvik kommuns hemsida (rattvik.se).